Delicate DropsGeschiedenis


De oprichtster van stichting Delicate Drops is Jolanda Riania Claudia Linger. Mw. Linger is een actieve Surinaamse geboren in 1976, die al jaren succesvol vecht tegen onrecht, armoede en strijd voor de rechten van de jongeren in Suriname. Mw. Linger is zelf actief voor de stichting als projectleider zowel als bestuurslid.

De directie en medewerkers zijn al actief in Suriname bezig sinds 2005, in 2008 werd het tijd om te professionaliseren, er werd een kantoor geopend aan de Cordialaan 33 te Paramaribo en de statuten werden op 26 augustus 2008 officieel opgemaakt. Stichting Delicate Drops was officieel geboren.
Read more...
 
Visie / Missie

 


Visie

De  toekomst van Suriname wordt bepaald door de jongeren  van nu. Het motto “Everybody is somebody” staat binnen onze stichting hoog in het vaandel. Vaak hoort men mensen zeggen dat je moet proberen iets te worden in de maatschappij. Onze statement is niet: “Je moet iets worden in de maatschappij”. Onze statement is juist: “Je bent vanaf je geboorte een succes, alleen je succes moet worden ontdekt en worden ontwikkkeld.”

Helaas krijgen niet alle jongeren de ruimte en de kansen om zichzelf verder te ontwikkelen, te laten zien wat ze zijn, wie ze zijn en wat ze kunnen. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals armoede, criminaliteit, verlies van ouder(s), zittenblijven et cetera.


Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van de jongeren is het uitzicht op een opleiding en werk. Juist deze jongeren, de toekomst van Suriname, wil Stichting Delicate Drops een tweede kans geven. De jongere krijgt bij ons de mogelijkheid om een opleiding te volgen die aansluit bij de behoeften van de jongere en het uitzicht op een ( vaste) baan.  Stichting Delicate Drops probeert trainingen tegen zéér lage tarieven of gratis aan te bieden aan de jongeren.

 

Read more...
 
Doelstelling

 


Hoofddoelstelling


Door middel van praktijkgerichte (stage) opleidingen op specifiek niveau versterkt de Stichting Delicate Drops de Surinaamse jongeren in de sectoren: educatie, samenlevingsopbouw en recreatie.  Met als doel kansarme, dropouts en opleidingloze jongeren een tweede kans te bieden. De jongeren zijn werkelijk actief in het veld en participeren met echte opdrachten in echte bedrijven.


De Stichting Delicate Drops stelt de persoon van de jongere centraal. De stichting wil de jongeren begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige en vooral zelfverantwoordelijke mensen in onze samenleving met respect voor anderen. Daarbij hebben wij oog voor de verschillen tussen de jongeren. Wij stimuleren een actieve houding van de jongeren met betrekking tot hun  inter- en intrapersoonlijke ontwikkeling en zo nodig bieden wij hulp bij het beïnvloeden van hun omgevingscondities. Zo doen wij een beroep op de kwaliteiten en competenties van de jongeren als bron voor hun leervermogen en hun persoonlijk ontwikkelingsproces; het leervermogen en hun ontwikkeling die jongeren kan doen uitgroeien tot (maatschappij) kritische en (zelf)verantwoordelijke mensen die in staat zijn tot zelfregulatie en zelfreflectie.

Read more...
 
Organogram

 

 

Stichting Delicate Drops is een zogenoemde “platte” organisatie, gericht wordt op openheid, functionaliteit en directheid naar de doelgroep.
De directie (bestaande uit 1 persoon) moet zijn verantwoording afleggen aan het bestuur. Iedereen mag binnen de organisatie op zijn of haar manier een bijdrage leveren zolang het maar ten goede komt van de doelgroep.  De stichting werkt met veel Nederlandse en Surinaamse stagiaires, de gedachtegang hierachter is dat stagiaires veel kennis en kunde binnen de stichting brengen.

Read more...
 
Doelgroep en werkgebied

 

De Stichting Delicate Drops richt zich voornamelijk op dropouts, opleidingloze en kansarme jongeren en jong volwassenen, die worden onderverdeeld in vier leeftijdsgroepen die hieronder worden weergegeven:

Leeftijdscategorie 1: 16 t/m 19 jaar

Leeftijdscategorie 2: 20 t/m 24 jaar

Leeftijdscategorie 3: 25 t/m 29 jaar

Leeftijdscategorie 4: 30 t/m 34 jaar

Read more...
 
Samenwerkingsverbanden

 

De Stichting Delicate Drops werkt samen met :

 

Campus TV | http://www.campus.tv

Derde Weteringdwarsstraat 28-32

1017 TC Amsterdam

T:  (+31) 020 3309581


Stichting Jong Actief Nederland
www.stichtingjongactief.nl
Thijs Laan 's-Hertogenbosch

stichting SUCET

Surinaams Centrum voor Educatie en Training

Heerenstraat 19 boven

Paramaribo 

Read more...
 


Nieuwsbrief


Naam:

Email:


Shout it out!

LAST_MESSAGE: 7 MONTHS, 1 WEEK AGO
  • Harriett : I like browsing your web site. Thank you!
  • regalos empr : (SME) y es tratada y suministrada por INFORMA D&B
  • nightlife : Many thanks, this website is extremely handy. Also visit my homepage ... %anchor_text («link»
  • hack modern : With thanks for shɑring your terrific internet site. Here іs my website :: %anchor_text («link»
  • http://babek : Love the site-- really user friendly and great deals to see!