Visie / Missie

 


Visie

De  toekomst van Suriname wordt bepaald door de jongeren  van nu. Het motto “Everybody is somebody” staat binnen onze stichting hoog in het vaandel. Vaak hoort men mensen zeggen dat je moet proberen iets te worden in de maatschappij. Onze statement is niet: “Je moet iets worden in de maatschappij”. Onze statement is juist: “Je bent vanaf je geboorte een succes, alleen je succes moet worden ontdekt en worden ontwikkkeld.”

Helaas krijgen niet alle jongeren de ruimte en de kansen om zichzelf verder te ontwikkelen, te laten zien wat ze zijn, wie ze zijn en wat ze kunnen. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals armoede, criminaliteit, verlies van ouder(s), zittenblijven et cetera.


Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van de jongeren is het uitzicht op een opleiding en werk. Juist deze jongeren, de toekomst van Suriname, wil Stichting Delicate Drops een tweede kans geven. De jongere krijgt bij ons de mogelijkheid om een opleiding te volgen die aansluit bij de behoeften van de jongere en het uitzicht op een ( vaste) baan.  Stichting Delicate Drops probeert trainingen tegen zéér lage tarieven of gratis aan te bieden aan de jongeren.

 


Vooral het zittenblijven is een belangrijke remmende factor in de ontwikkeling voor veel jongeren van nu. Het landelijke percentage zittenblijvers ligt rond de 25%. Het drop-out cijfer ligt rond de 8%. Daarnaast verlaat de helft van de jongeren de school met een getuigschrift en meer dan 40 % doet er langer dan zeven jaar over. Het landelijk gemiddelde dat jaarlijks aan de hand van de uniforme eindtoets GLO kan worden toegelaten tot MULO ligt rond de 46,1 %. In het binnenland was in 2004 het gemiddelde percentage geslaagden voor toelating tot MULO 38,2 %. Hierbij moet worden aangetekend dat niet alle scholen meedoen aan de eindtoets. In 2004 deden slecht 54 van de 71 scholen mee

 

 

 

Missie

Een duidelijke visie ligt ten grondslag aan het werk van de Stichting Delicate Drops. Onze visie gaat ervan uit dat iedere jongere zich kan ontwikkelen op zijn of haar eigen manier. Het begrip empowerment speelt hierbij een belangrijke rol. Wij vinden het belangrijk om te kijken naar welke competenties een jongere al heeft en hoe wij deze competenties samen kunnen versterken en kunnen uitbreiden.

De Stichting Delicate Drops speelt in op de behoeftes van de jongeren op het gebied van opleidingen:

Zelforganisatie

Toerisme

ICT  / multimedia

en gezondheid


De Stichting Delicate Drops werkt aan morgen, geeft kansarme jongeren een doel in het leven en voorkomt dat deze jongeren mogelijk in hun oude patroon terugvallen. Door middel opbrengsten van "slimme" projecten is de stichting in staat gratis (of tegen zéér lage tarieven) trainingen aan te bieden voor de jongeren.

 

Nieuwsbrief


Naam:

Email:


Shout it out!

LAST_MESSAGE: 0 MINUTES AGO
  • herbal suppl : Astonishingly user friendly site. Enormous details offered on few gos to.
  • Digital Stor : I adore this website - its so usefull and helpfull.
  • www.philippa : Screen Printer Errol Londo from Vermilion River County No. 24, really likes crosswords, forskolin extract and cleanse free trial and poker. Advocates that you simply visit Mount Wutai. Stop by my site membership identity monitor citi [%anchor_text («link»
  • http://indya : Passion the site-- really user friendly and whole lots to see!
  • http://psiov : 50 year old Gasfitter Kennith from Schumacher, likes to spend some time lacross, buy forskolin extract free trial and cross-stitch. Finds the planet an amazing place having spent 9 weeks at Gondwana Rainforests of Australia. my webpage credit monitoring companies (%anchor_text («link»