Visie / Missie

 


Visie

De  toekomst van Suriname wordt bepaald door de jongeren  van nu. Het motto “Everybody is somebody” staat binnen onze stichting hoog in het vaandel. Vaak hoort men mensen zeggen dat je moet proberen iets te worden in de maatschappij. Onze statement is niet: “Je moet iets worden in de maatschappij”. Onze statement is juist: “Je bent vanaf je geboorte een succes, alleen je succes moet worden ontdekt en worden ontwikkkeld.”

Helaas krijgen niet alle jongeren de ruimte en de kansen om zichzelf verder te ontwikkelen, te laten zien wat ze zijn, wie ze zijn en wat ze kunnen. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals armoede, criminaliteit, verlies van ouder(s), zittenblijven et cetera.


Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van de jongeren is het uitzicht op een opleiding en werk. Juist deze jongeren, de toekomst van Suriname, wil Stichting Delicate Drops een tweede kans geven. De jongere krijgt bij ons de mogelijkheid om een opleiding te volgen die aansluit bij de behoeften van de jongere en het uitzicht op een ( vaste) baan.  Stichting Delicate Drops probeert trainingen tegen zéér lage tarieven of gratis aan te bieden aan de jongeren.

 


Vooral het zittenblijven is een belangrijke remmende factor in de ontwikkeling voor veel jongeren van nu. Het landelijke percentage zittenblijvers ligt rond de 25%. Het drop-out cijfer ligt rond de 8%. Daarnaast verlaat de helft van de jongeren de school met een getuigschrift en meer dan 40 % doet er langer dan zeven jaar over. Het landelijk gemiddelde dat jaarlijks aan de hand van de uniforme eindtoets GLO kan worden toegelaten tot MULO ligt rond de 46,1 %. In het binnenland was in 2004 het gemiddelde percentage geslaagden voor toelating tot MULO 38,2 %. Hierbij moet worden aangetekend dat niet alle scholen meedoen aan de eindtoets. In 2004 deden slecht 54 van de 71 scholen mee

 

 

 

Missie

Een duidelijke visie ligt ten grondslag aan het werk van de Stichting Delicate Drops. Onze visie gaat ervan uit dat iedere jongere zich kan ontwikkelen op zijn of haar eigen manier. Het begrip empowerment speelt hierbij een belangrijke rol. Wij vinden het belangrijk om te kijken naar welke competenties een jongere al heeft en hoe wij deze competenties samen kunnen versterken en kunnen uitbreiden.

De Stichting Delicate Drops speelt in op de behoeftes van de jongeren op het gebied van opleidingen:

Zelforganisatie

Toerisme

ICT  / multimedia

en gezondheid


De Stichting Delicate Drops werkt aan morgen, geeft kansarme jongeren een doel in het leven en voorkomt dat deze jongeren mogelijk in hun oude patroon terugvallen. Door middel opbrengsten van "slimme" projecten is de stichting in staat gratis (of tegen zéér lage tarieven) trainingen aan te bieden voor de jongeren.

 

Nieuwsbrief


Naam:

Email:


Shout it out!

LAST_MESSAGE: 0 MINUTES AGO
  • vendita onli : Not too far back one of my coaching clients asked if need to use a pen name or their real identify. I was sort of put back for a minute. After all, it is not one persons things that many writers do at before anything else. And ultimately, I had guide you him contemplate the answer and the reasoning that applied to himself.
  • Poker Online : Consequently, the makers have set up specialist programs in addition to repair facilities. The clear winner in the A-Class at the moment appears to be the Lotus Exige '06, which is a mid-engine rear-wheel drive car that started just within the confines of A-class with a PI of 510. Why are people doing this, when they can opt for a brand new luxury car from the nearest dealership.
  • Judi Poker : Consequently, the makers have set up specialist programs in addition to repair facilities. The car market down under displays cars that not only differ in their feature but also the price range. Looking for something to do with your old cars that seem useless for you.
  • Judi Poker : Even new tyres do not completely eliminate the risk of aquaplaning or slush planing, but it is possible to control the car as long as you adjust the driving speed to the conditions. Nitro remote control cars are solely for outdoor use. First, in case you were wondering, I did not include the R-Class cars because they do not appear to be very interesting.
  • hungry howie : Sketches of the heads of finches from the Galapagos Islands showing the differences in their beak shapes on account of evolution.