Visie / Missie

 


Visie

De  toekomst van Suriname wordt bepaald door de jongeren  van nu. Het motto “Everybody is somebody” staat binnen onze stichting hoog in het vaandel. Vaak hoort men mensen zeggen dat je moet proberen iets te worden in de maatschappij. Onze statement is niet: “Je moet iets worden in de maatschappij”. Onze statement is juist: “Je bent vanaf je geboorte een succes, alleen je succes moet worden ontdekt en worden ontwikkkeld.”

Helaas krijgen niet alle jongeren de ruimte en de kansen om zichzelf verder te ontwikkelen, te laten zien wat ze zijn, wie ze zijn en wat ze kunnen. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals armoede, criminaliteit, verlies van ouder(s), zittenblijven et cetera.


Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van de jongeren is het uitzicht op een opleiding en werk. Juist deze jongeren, de toekomst van Suriname, wil Stichting Delicate Drops een tweede kans geven. De jongere krijgt bij ons de mogelijkheid om een opleiding te volgen die aansluit bij de behoeften van de jongere en het uitzicht op een ( vaste) baan.  Stichting Delicate Drops probeert trainingen tegen zéér lage tarieven of gratis aan te bieden aan de jongeren.

 


Vooral het zittenblijven is een belangrijke remmende factor in de ontwikkeling voor veel jongeren van nu. Het landelijke percentage zittenblijvers ligt rond de 25%. Het drop-out cijfer ligt rond de 8%. Daarnaast verlaat de helft van de jongeren de school met een getuigschrift en meer dan 40 % doet er langer dan zeven jaar over. Het landelijk gemiddelde dat jaarlijks aan de hand van de uniforme eindtoets GLO kan worden toegelaten tot MULO ligt rond de 46,1 %. In het binnenland was in 2004 het gemiddelde percentage geslaagden voor toelating tot MULO 38,2 %. Hierbij moet worden aangetekend dat niet alle scholen meedoen aan de eindtoets. In 2004 deden slecht 54 van de 71 scholen mee

 

 

 

Missie

Een duidelijke visie ligt ten grondslag aan het werk van de Stichting Delicate Drops. Onze visie gaat ervan uit dat iedere jongere zich kan ontwikkelen op zijn of haar eigen manier. Het begrip empowerment speelt hierbij een belangrijke rol. Wij vinden het belangrijk om te kijken naar welke competenties een jongere al heeft en hoe wij deze competenties samen kunnen versterken en kunnen uitbreiden.

De Stichting Delicate Drops speelt in op de behoeftes van de jongeren op het gebied van opleidingen:

Zelforganisatie

Toerisme

ICT  / multimedia

en gezondheid


De Stichting Delicate Drops werkt aan morgen, geeft kansarme jongeren een doel in het leven en voorkomt dat deze jongeren mogelijk in hun oude patroon terugvallen. Door middel opbrengsten van "slimme" projecten is de stichting in staat gratis (of tegen zéér lage tarieven) trainingen aan te bieden voor de jongeren.

 

Nieuwsbrief


Naam:

Email:


Shout it out!

LAST_MESSAGE: 0 MINUTES AGO
  • mouse click : Great article, totally what I was looking for.
  • patch : In this regard, brokers from Australia and other parts of the world can offer their services to individuals based in Australia Currently, there are lots of brokers in the nation, some that are overseas and others that are licensed and authorized by the ASIC. Here is my web site; %anchor_text («link»
  • flipboard.co : Funeral Director Lind from Exeter, loves to spend time people, forskolin extract and cleanse free trial and poole pottery. Discovered some fascinating places after spending 8 months at Papahanaumokuakea. my blog post - best identity theft protection 2014 (%anchor_text («link»
  • http://www.k : Most of the times, such bodies run within particular geographical areas and their primary task is to monitor the numerous binary choices and binary brokers in such regions in a bid to safeguard traders and keep track of the best practises by such brokers. my site: %anchor_text («link»
  • treaty : The terms also cover just how the danger of loss or damages to the goods will certainly be taken care of. My homepage - %anchor_text («link»